Kui palju oled Sina teinud elus plaane? Ma arvan, et ma ei liialda, kui ütlen, et piisavalt mõistmaks, et alati ei lähe elus kõik nii nagu oleme oma mõtetes midagi kavandanud. Kas see on halb? Isegi kui see esmapilgul tundub tõelise šoki ja kaosena, siis tegelikult osutub see tihtipeale Sulle just kasulikuks. Mil määral? See selgub ajaga. Aga kas see tähendab, et millegi planeerimine elus on mõttetu?

Loomulikult mitte, sest elus peavad olema sihid, mille suunas liikuda ja plaanid, kuidas asuda neid eesmärke püüdma. Isegi, kui elu otsustab Su plaani pea peale keerata, siis tuleb seda võtta kergelt. Mõtle, võibolla Su plaan ei olnudki nii hea. Oleme ausad, kui Sa sead endale mingi eesmärgi, mille poole liikuda ning oled oma raja alguses, kas Sa ikka tead nii täpselt iga sammu kuni lõppsihi saavutamiseni välja, mida ja millal teha, et saavutada soovitu võimalikult parimal viisil ja sobivamal ajal Sinu enda jaoks? Ei tea ju, sest muutujaid on liiga palju.

Seega tekib küsimus, kas Su plaan ikka oli nii hea, kui algul arvasid? Äkki ei seganudki elu sellele nn pahatahtlikult vahele, vaid Sa oled lihtsalt inimene ega osanud kõigega arvestada oma plaani luues. Usu, me keegi ei oska, sest elu on täis ootamatuseid. Tõsi, inimestena meeldib meile luua illusioone, et elus on paljud asjad meie kontrolli all, aga tegelikult see päris nii ei ole. Ehk ongi mõistlikum juba oma plaane luues arvestada sinna sisse ka muutused ja ootamatused, millega Sa kohe arvestada ei oska, sest võibolla annab see Sulle mingisuguse rahu enda sisse, kui elu mingil ajahetkel otsustab Su plaani täiustama asuda.

Toon ka ühe näite naisest, keda selguse huvides võime kutsuda Liiviks. Kas tead neid inimesi, kes juba noores eas püüavad kõike oma elus planeerida detaili täpsusega? Liivi sõnul oli tema üks nendest noortest. Seda loomulikult hetkeni, mil elu otsustas ka talle näidata, et ta ei ole üliinimene ega suuda kõike enda elus kontrollida. Liivi sõnul oli ta plaaniks lõpetada keskkool ja ülikool ning asuda kõndima üles karjääri trepist, mille tipp oli seatud ta suureks eesmärgiks. Loomulikult unistas ta ka oma kodu soetamisest. Tähelepanelik lugeja võib juba märgata, et Liivi unistuses on jäetud arvestamata üks suur osa elust – armastatu ja laps(ed). Naise sõnul ei plaaninud ta tõesti oma perekonda luua enne, kui on alustanud juba karjääriredelil liikumisega. Liivi sõnul ta küll tahtis endale leida kaaslast, kellega pere luua, aga tema plaanis oli selleks õige aeg minimaalselt vanuses 26. Elu, aga arvas midagi muud.

Nii tuligi Liivi ellu ta tänane abikaasa juba 20aastaselt. Naine meenutab seda aega tänagi kerge naeratus suul, sest ega ta abikaasal ei olnud sugugi lihtne ta südant võita. Liivi sõnul uskus ta tõsimeeli, et püsisuhte loomine tol ajal rikub ta unistused. Nagu öeldakse armastuse jõudu ei tasu alahinnata. Aeg möödus ning neist kahest sai siiski paar. Liivi käis ülikooli teisel kursusel, kui ta sai uue šoki osaliseks. Ta oli rase. Kujutate ette, kuidas see ta plaanid rivist välja lõi? Naise sõnul kujutas ta endale juba ette musti tuleviku stsenaariume, kuidas ta võib oma unistuse prügikasti visata, sest nüüd saab temast lihtsalt üks sulaselge kodukana.

Mis tegelikult juhtus? Ta abiellus oma lapse isaga, sünnitas lapse ja lõpetas ülikooli. Ta abikaasa oli nõus lapsega koju jääma, et Liivi saaks oma haridustee lõpetada ja asuda oma unistust täitma. Täna ütleb Liivi, et tegelikult tagasi vaadates tunneb ta, et oma abikaasaga kohtumine ja lapse sünd toimus kõige sobivamal ajahetkel, sest nad andsid talle nii palju jõudu juurde oma unistuseni jõudmiseks. Peale selle ei kaotanud ta elus mitte midagi, vaid vastupidi võitis rohkem, kui oskas unistada. Täna töötab ta oma eriala karjääriredeli tipus täpselt nii nagu oli unistanud. Tal on armastav abikaasa ja imearmas tütar. Nagu ta ise ütleb, et lausa patt oleks millegi üle nuriseda.  

Lõpetuseks, Les Brown on öelnud: „Sul on elus ainult need piirangud, mille Sa oled ise paika pannud.“ Ära suhtu oma plaanidesse, kui millessegi muutumatusse, sest siis muutuvadki need piiranguteks ega too Sulle soovitud rahulolu. Plaanid on vajalikud eesmärkide poole liikumisel, aga ole paindlik ja valmis neid ka kohendama ja muutma, sest elu on täis ootamatuseid ja üllatusi. Pea meeles, et elu ei sea Sulle piiranguid – neid lood Sa endale ise.