GDPR

LEIA OMA TEE BLOGI KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED

Siit leiate info selle kohta, mis on küpsised (inglise keeles cookies) ning millist tüüpi küpsiseid Leia Oma Tee veebilehel kasutatakse.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstilõik, mis lisatakse Leia Oma Tee veebilehe kaudu teie arvutisse (või muusse seadmesse), kui te veebilehte külastate. Küpsised võimaldavad veebilehel teie arvuti või seadme ära tunda ning meelde jätta ning seeläbi pakkuda paremat kasutajakogemust. Küpsiste kasutamine tõttu laeb teie arvuti veebilehte kiiremini ja kasutajasõbralikumalt.

 1. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:

ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist; püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

 1. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:

esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat veebilehte; kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava veebilehe haldajast.

 1. Küpsised võib sõltuvalt nende paigaldamise eesmärgist jagada:

hädavajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada; statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Kogutud informatsioon liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist; eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks; reklaamiküpsised – need küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.

Millist tüüpi küpsiseid Leia Oma Tee blogi veebilehel kasutatakse?

 • Ajutised ehk sessioonipõhised küpsised, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust.
 • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel.
 • Kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutavad Leia Oma Tee blogi partnerite veebilehed, mis on lisatud või lingitud Leia Oma Tee veebilehtedele. Leia Oma Tee küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, kes aitavad blogi edendada. Sellised pakkujad on näiteks Google, Facebook ja Cloudflare. Nende küpsiste tekkimist Leia Oma Tee blogi ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.
 • Hädavajalikud küpsised, mis on vajalikud veebilehekülje üldiseks toimimiseks.
 • Statistilised küpsised, mis koguvad informatsiooni veebilehe erinevate lehekülgede külastatavuse kohta. Nende eesmärgiks on olemasoleva veebilehekülje toimimise parandamine vastavalt statistikast välja tulevale vajadusele.

Milleks kasutame küpsiseid ja millist teavet Leia Oma Tee kogub?

Küpsised aitavad meil teenuseid edastada vastavalt kasutaja soovidele ja harjumustele. Küpsiste kasutamine teeb meie kasutajate vajaduste äratundmise lihtsamaks. Näiteks annavad küpsised meile kasutajastatistikat, mis võimaldab meil mõõta ja parandada meie veebilehe toimivust, blogi huvipakkuvate artiklite juurde loomist jms.

Millal loetakse kasutaja küpsistega nõustunuks?

Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui te küpsistega ei nõustu, võivad mitmed Leia Oma Tee blogi artiklid, lehed  ja funktsioonid olla piiratud või lakata töötamast.

Kas küpsiste lubamisega võivad lekkida isikuandmed?

Küpsiste kasutamise lubamisega ei anna te nõusolekut oma isikuandmete kasutamiseks ning andmete lekkimisohtu ei ole.

Kas küpsiste kasutamist saab keelata?

Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Täpsema informatsiooni oma veebilehitseja seadete muutmiseks leiate siit:

 LEIA OMA TEE GDPR KASUTAMISE TINGIMUSED

Mis on GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel.

Mida loetakse Isikuandmeteks?

Isikuandmeteks loetakse igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Kes on Kasutaja?

Kasutaja on füüsiline isik, kes külastab Veebilehte või kasutab Teenuseid.

Mida peetakse silmas Veebilehe all?

Veebilehe all mõeldakse kodulehekülge (www.leiaomatee.com), mida edaspidistes selgitustes nimetame lühidalt Veebileheks.

Mida loetakse Teenusteks?

Teenused on kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Leia Oma Tee blogi poolt kättesaadavaks tehtud, nt Leia Oma Tee uudiskirjade tellimine, Leia Oma Tee kuuluvate ettevõtete ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine. Edaspidiste seletustes nimetame eelpool välja toodud teenuseid lühidalt Teenusteks.

Mis on Leping?

Käesolevas tähenduses käsitletakse Lepinguna kokkuleppeid, mis sõlmitakse Leia Oma Tee ja Kasutaja vahel.

Mida tähendab Töötlemine?

Töötlemine on igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sealhulgas kogumine ja edastamine.

Kuidas Leia Oma Tee Töötleb Isikuandmeid?

Leia Oma Tee kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel. Kasutaja edastab ise Leia Oma Tee -le Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime ja e-posti Kontaktvormi). Leia Oma Tee kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, vaadake LEIA OMA TEE KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED alt).

Milliseid Isikuandmeid Leia Oma Tee Töötleb?

Leia Oma Tee Töötleb identifitseerimisandmeid (nimi), kontaktandmeid (e-post) ja IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmeid.

Mis on Isikuandmete Töötlemise eesmärgid?

Leia Oma Tee Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

 1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, näiteks Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Leia Oma Tee vastava sooviavalduse. Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks. Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks, sealhulgas ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.
 2. Kasutaja antud nõusoleku alusel, näiteks Leia Oma Tee hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse. Kasutajale Leia Oma Tee ning Leia Oma Tee partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Leia Oma Tee edastanud oma e-posti aadressi. Leia Oma Tee poolt korraldatavate loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.
 3. Leia Oma Tee õigustatud huvi alusel, näiteks Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kasutajaga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumisest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Leia Oma Tee õigustatud huvi kaitsta oma õigusi. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut (näiteks on saanud tasulisi Teenuseid ilma arveid tasumata) või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Leia Oma Tee õigustatud huve üles.
 4. Veebilehe külastatavuse ja Teenuste kasutamise statistika kogumine Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.
 5. Leia Oma Tee seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente ja Lepinguga seotud Isikuandmeid.

Kas Isikuandmeid edastatakse ka teenusepakkujatele?

Leia Oma Tee kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Leia Oma Tee on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses ning sõlminud nendega vastavad lepingud. Leia Oma Tee kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid volitatud töötlejaid: Leia Oma Tee kuuluvad ettevõtted ja serveri- ja pilveteenuse pakkujad. Kasutajatel on õigus nõuda Leia Oma Tee detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust leiaomatee@gmail.com.

Kas Isikuandmeid edastatakse ka kolmandatele isikutele?

Leia Oma Tee edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Leia Oma Tee on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Leia Oma Tee on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku. Leia Oma Tee edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • Leia Oma Tee kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile Leia Oma Tee kuuluvate ettevõtete soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Leia Oma Tee õigustatud huvi teenuse pakkumiseks.
 • Järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Leia Oma Tee seadusjärgse kohustuse täitmine.
 • Võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Leia Oma Tee ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Leia Oma Tee õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Leia Oma Tee õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Leia Oma Tee õigustatud huve üles.

Kas Isikuandmeid edastatakse ka kolmandatesse riikidesse?

Leia Oma Tee edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Leia Oma Tee on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt Isikuandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Leia Oma Tee sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuavad kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.

Kui kaua Isikuandmeid säilitatakse?

Leia Oma Tee säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Leia Oma Tee õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud. Näiteks raamatupidamise dokumendid (7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest.), Lepinguga seotud Isikuandmed (10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul.) ja küpsiste andmed (vastavalt eelpool kirjeldatud küpsiste kasutamise tingimustele).

Kui turvaline on Isikuandmete töötlemine?

Leia Oma Tee võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks. Leia Oma Tee ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

Mis on minu, kui Kasutaja õigused ja kohustused?

Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Leia Oma Tee poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

 • Taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
 • Nõuda Isikuandmete parandamist;
 • Nõuda Isikuandmete kustutamist;
 • Nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Leia Oma Tee Töötleb neid õigustatud huvi alusel;
 • Nõuda Isikuandmete ülekandmist;
 • Esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
 • Võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Leia Oma Tee e-posti aadressil: leiaomatee@gmail.com. Leia Oma Tee on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

Kui olen Kasutajana andnud nõusoleku Isikuandmete töötlemiseks, aga enam seda ei soovi, kas saan oma nõusoleku tagasi võtta?

Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

Kui kiiresti minu nõusoleku tagasivõtmisega tegeletakse?

Leia Oma Tee vastab Kasutaja taotlusele kahe nädala jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Leia Oma Tee Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Leia Oma Tee vastamise tähtaega 1 kuu võrra pikendada. Kui Leia Oma Tee ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse. Näiteks, kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Leia Oma Tee keelduda taotletud meetmete rakendusse võtmisest.

Kas kasutaja Isikuandmeid kasutatakse ka turunduslikel eesmärkidel?

Leia Oma Tee teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Leia Oma Tee või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on Kasutajate statistika kogumine, mis võimaldab meil mõõta ja parandada meie veebilehe toimivust. Leia Oma Tee kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Leia Oma Tee turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Leia Oma Tee poolt kasutatavate küpsiste kohta, sealhulgas kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake LEIA OMA TEE KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED alt.

Kas Lepingu sõlmimise andmeid kasutatakse samuti turundus eesmärgil?

Leia Oma Tee ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Kasutaja on Leia Oma Tee Veebilehel edastanud Lepingu sõlmimise eesmärgil.

Kuidas saab Kasutaja Leia Oma Tee ühendust võtta?

Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks võib Kasutaja pöörduda Leia Oma Tee poole e-posti aadressil leiaomatee@gmail.com.